นาวาอากาศเอก ภูวดล สอนดวงใจ รองเจ้ากรมขนส่งทหารอากาศและคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการขนส่ง ประจำปีงบประมาณ ๖๐ และรับฟังการบรรยายสรุป โดยมี นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน รองผู้บังคับการกองบิน ๗ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๗ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมกองบังคับการ กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ 

pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1