นาวาอากาศโท พิเชษฐ์ บ้วนหลี รองหัวหน้ากองเทคนิค กองบิน ๗ เป็นผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๗ นำข้าราชการเข้าร่วมพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนจังหวัดและอำเภอ เพื่อนำดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจังหวัด รวบรวมมอบให้กรุงเทพมหานคร เพื่อเชิญไปถวายที่หอเปลื้องพระเมรุมาศในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชน ร่วมกันจัดขึ้น ณ หอประชุมครูลำยอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานีอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ 

pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1