นาวาอากาศเอก สมใจ ชัยวงษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่นายทหารชั้นสัญญาบัตร และนายทหารชั้นประทวน สังกัดกองบิน ๗ ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น โดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๗ ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมกองบิน ๗ เมื่อ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐

 

pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1