พิมพ์
ฮิต: 2564

นาวาอากาศเอก สมใจ ชัยวงษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ เป็นประธานในพิธีเปิด - ปิด การแข่งขันกีฬาภายในกองบิน ๗ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬากองบิน ๗ ระหว่างวันที่ ๔-๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ 

pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1