สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดชุมพร โอกาสนี้นาวาอากาศเอก สมใจ ชัยวงษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ พร้อมด้วยคุณจินตนา ชัยวงษ์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๗ นำข้าราชการและสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๗ ร่วมเฝ้ารับ – ส่งเสด็จฯ ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน ๗ เมื่อ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ 

pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1