นาวาอากาศเอก จักรี รังสินธุ์ ผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๗ เป็นประธานพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอล ๗ คน สโมสรทหารอากาศกองบิน ๗ คัพ ครั่งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬากองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐ 

pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1