นาวาอากาศเอก สมใจ ชัยวงษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมบันทึกเทปรายการโทรทัศน์ถวายพระพร แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องแสดงใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1