พลอากาศตรี สุรทิน ยาวะโนภาส รองเจ้ากรมช่างอากาศ และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการการข่าว กองบิน ๗ โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก สมใจ ชัยวงษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ รองผู้บังคับการกองบิน ๗ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงร่วมให้การต้อนรับและรับฟังบรรยายสรุป ณ ห้องประชุมกองบิน ๗ เมื่อ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1