นาวาอากาศเอก สมใจ ชัยวงษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ พร้อมด้วยคุณจินตนา ชัยวงษ์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๗ นำข้าราชการและสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๗ ร่วมบันทึกเทปรายการโทรทัศน์และวิทยุถวายพระพร แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องแสดงใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1