นาวาอากาศเอก สมใจ ชัยวงษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ ประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย คุณจินตนา ชัยวงษ์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๗ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๗ และครอบครัว กองบิน ๗ ร่วมจัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ จำนวน ๖,๐๐๐ ดอก ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1