นาวาอากาศเอก ณัฏฐวุธ ดวงสูงเนิน เสนาธิการกองบิน ๗ นำข้าราชการและทหารกองประจำการกองบิน ๗ เข้าร่วมปลูกป่าชายเลนเทิดพระเกียรติ “หมื่นแสน แดนสยาม นามท่าชนะ สู่ มหานที..” ซึ่งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และพี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกันจัดขึ้นตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ภายใต้ชื่อโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ณ บริเวณหาดสำเร็จ หมู่ ๑ ตำบลท่าชนะ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1