นาวาอากาศเอก จักรี รังสินธุ์ หัวหน้ากองเทคนิคกองบิน ๗ ผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๗ นำข้าราชการกองบิน ๗ เข้าร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะและเทิดพระเกียรติ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฏหมายไทย เนื่องใน “วันรพี” ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ หน้าศาลแขวงสุราษฎร์ธานี เมื่อ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐

pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1