นาวาอากาศเอก เสน่ห์ บัวชื่น รองผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ นำคณาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เข้าเยี่ยมชมศึกษากิจการของกองบิน ๗ โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก สมใจ ชัยวงษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ และนาวาอากาศเอก เจริญ วัฒนศรีมงคล รองผู้บังคับการกองบิน ๗ ร่วมให้การต้อนรับ และบรรยายสรุป ณ ห้องประชุมกองบิน ๗ และลานจอดอากาศยานฝูงบิน ๗๐๑ เมื่อ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1