นาวาอากาศโท อุบล ศิริพันธ์ ผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๗ เข้าร่วมงาน “เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐” โดยมีกิจกรรม พิธีทำบุญตักบาตร โดยมี นายจเร ขวัญเกิด นายอำเภอพุนพิน เป็นประธาน ณ สวนสาธารณะหน้าเทศบาลเมืองท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1