นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน รองผู้บังคับการกองบิน ๗ เป็นประธานเปิดการแข่งขัน “วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี” ประจำปี ๒๕๖๐ รอบชิงชนะเลิศจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ อาคารศูนย์พัฒนากีฬา กองบิน ๗ เมื่อ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1