พิมพ์
ฮิต: 1859

นาวาอากาศเอก สมใจ ชัยวงษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ รับมอบช่อดอกไม้และกระเช้าของขวัญ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดวันที่ ๑ กรกฎาคม โดยมี นาวาอากาศเอก เจริญ วัฒนศรีมงคล รองผู้บังคับการกองบิน ๗ พร้อมด้วยคุณจินตนา ชัยวงษ์ ประธานชมรมแม่ทหารอากาศกองบิน ๗ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๗, ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ ชมรมแม่ทหารอากาศกองบิน ๗ ร่วมอวยพร ณ ลานหน้ากองบังคับการกองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1