นาวาอากาศเอก ณัฏฐวุธ ดวงสูงเนิน เสนาธิการกองบิน ๗ พร้อมด้วยคุณบงกช ดวงสูงเนิน รองประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๗ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ ครอบครัวและสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๗ ร่วมกันประกอบพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วิหารหลวงพ่อพระพุทธมหาเมตตา พุทธสถานกองบิน ๗ เมื่อ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1