พิมพ์
ฮิต: 1853

พลอากาศตรี ภูมิใจ ชัยพันธ์ เสนาธิการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วยกองทัพอากาศ และคณะ เดินทางมาตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วยกองทัพอากาศ ณ กองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนาวาอากาศเอก เจริญ วัฒนศรีมงคล รองผู้บังคับการกองบิน ๗ ให้การต้อนรับและนำกำลังพลเข้ารับการตรวจสอบ เมื่อ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1