นาวาอากาศเอก สมใจ ชัยวงษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร ครูการบินและนักบินพร้อมรบ ให้แก่นักบินซึ่งสำเร็จการฝึกนักบินพร้อมรบ กับ บ.ค.๑ /บ.ล.๑๗ /บ.ตล.๑๗ (Saab 340 B/AEW Combat Ready) โดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๗ และข้าราชการ ฝูงบิน ๗๐๒ ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี ณ ลานจอดอากาศยานฝูงบิน ๗๐๑ เมื่อ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1