นาวาอากาศเอก สมใจ ชัยวงษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่นายทหารชั้นสัญญาบัตร และนายทหารชั้นประทวน สังกัดกองบิน ๗ ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องประชุมกองบิน ๗ โดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๗ ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี เมื่อ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1