นาวาอากาศเอก ณัฏฐวุธ ดวงสูงเนิน เสนาธิการกองบิน ๗ เป็นประธานเปิดการแข่งขัน จักรยานทางไกล “ปั่นให้หรอย ใจเกินร้อย เมืองคนดี ครั้งที่ ๖” ซึ่งทางชมรมจักรยานสุราษฎร์ธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และทางกองบิน ๗ ร่วมกันจัดขึ้น ณ สโมสรนายทหารชั้นสัญญาบัตรกองบิน ๗ เมื่อ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1