นาวาอากาศเอก ณัฏฐวุธ ดวงสูงเนิน เสนาธิการกองบิน ๗ นำข้าราชการ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรและชุมนุมสดุดีพระพรชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ศาลาประชาคม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1