พิมพ์
ฮิต: 1848

นาวาอากาศเอก สมใจ ชัยวงษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการกองบิน ๗ ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์โดยการขุดลอกคูคลองกำจัดผักตบชวาในเขตบ้านพักอาศัยของทางราชการ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณสนามรวมใจกองบิน ๗ เมื่อ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1