นาวาอากาศเอก ณัฏฐวุธ ดวงสูงเนิน เสนาธิการกองบิน ๗ นำข้าราชการเข้าร่วมพิธีวางพวงพุ่มถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ เนื่องใน วันครบรอบ ๑๐๒ ปี การพระราชทานนาม “สุราษฎร์ธานี” เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อให้ชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตระหนัก และเกิดความภาคภูมิใจ ชื่อเมืองสุราษฎร์ธานี ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๖ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1