พลอากาศเอก เผด็จ วงษ์ปิ่นแก้ว ประธานอนุกรรมการพัฒนางานด้านสวัสดิการ กองทัพอากาศ และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมกิจการสวนปาล์มน้ำมัน กองบิน ๗ และรับฟังบรรยายสรุป โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก สมใจ ชัยวงษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม กองบิน ๗ เมื่อ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1