นาวาอากาศเอก วิระ เสาวดี ผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๗ เข้าร่วมพิธีเปิดงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานีและศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี ร่วมกันจัดขึ้น ณ ฮอลล์ ชั้น ๔ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1