นาวาอากาศเอก สมใจ ชัยวงษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๗ สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๗ จัดกำลังพลจำนวน ๕๐ นาย ร่วมกับภาคประชารัฐร่วมใจ (หน่วยราชการ ประชาชน และภาคเอกชน) สร้างฝายมีชีวิตเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคและพืชผลทางการเกษตร ในพื้นที่ หมู่ ๔ ตำบลปากฉลุย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1