นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน รองผู้บังคับการกองบิน ๗ เข้าร่วมพิธีเปิดงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคใต้ ครั้งที่ ๑๓ “สุราษฎร์ธานี เมืองคนดีวิชาการ” ณ ฮอลล์ ชั้น ๔ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1