นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน รองผู้บังคับการกองบิน ๗ นำหน่วยมิตรประชากองบิน ๗ ออกเยี่ยมเยียนและให้บริการประชาชน ประกอบด้วย การบริการด้านการแพทย์ ตรวจรักษาโรคทั่วไป เสริมสวย ตัดผมชาย – หญิง ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า และซ่อมจักรยานยนต์ ให้แก่ประชาชนโดยไม่คิดมูลค่า ณ โรงเรียนวัดปากน้ำละแม ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ตามนโยบายกองทัพอากาศ และรัฐบาล เพื่อสร้างความความเชื่อมั่น ศรัทธา ระหว่างทหารกับประชาชน เมื่อ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1