สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาราชภัฏเขตภาคใต้ ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการนี้ นาวาอากาศเอก อนุรักษ์ รมณารักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ พร้อมด้วยเภสัชกรหญิง พรรณวิภา รมณารักษ์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๗ นำข้าราชการและสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๗ ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฏร์ธานี อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

pic1pic1pic1pic1 pic1 pic1 pic1pic1pic1pic1pic1 pic1pic1pic1