นาวาอากาศเอก ปรัชญา ทิพยรัตน์ เสนาธิการกองบิน ๗ ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ นักเรียนที่เข้าสอบ ในโครงการช้างเผือกโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ประจำปี ๒๕๖๑เพื่อต้องการคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหารส่วนกองทัพอากาศโดยมีผู้เข้าทำการสอบจำนวน 251 คนแบ่งเป็นประเภทช้างเผือก ๘๗ คน ประเภทสมทบ ๑๖๔ คน โดยมีแผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการ กองบิน ๗ ควบคุมการสอบ ณ ห้องประชุมยอดเตย กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๗ เมื่อ ๒๕พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1