พิมพ์
ฮิต: 2572

 นาวาอากาศเอก อนุรักษ์ รมณารักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ มอบหมายให้ แผนกกิจการพลเรือน อนุศาสนาจารย์ และกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๗ นำกำลังทหารกองประจำการ จำนวน ๒๐ นาย พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือตัดหญ้า ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโดยรอบ เพื่อรองรับพิธีปริวาสกรรม ณ วัดบางมะเดื่อ ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1