นาวาอากาศเอก อนุรักษ์ รมณารักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ เป็นประธานในพิธีต้อนรับทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๖๐ ผลัดที่ ๒ เพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารกองประจำการที่เข้ารับราชการใหม่ และเป็นการแสดงถึงความเอาใจใส่ดูแลของผู้บังคับบัญชา โอกาสนี้ รองผู้บังคับการกองบิน ๗ ,เสนาธิการกองบิน ๗ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๗ เข้าร่วมพิธีฯ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1