นาวาอากาศเอก อนุรักษ์ รมณารักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๗ (ศบภ.บน.๗) ได้มอบหมายให้ ศบภ.บน.๗ นำกำลังพล จำนวน ๓๐ คน รถ ศบภ.บน.๗ จำนวน ๑ คันและ รถ UNIMOG จำนวน ๑ คัน นำกำลังพลช่วยเหลือประชาชนร่วมกับ นายเจริญศักดิ์ วงศ์สุวรรณ นายอำเภอไชยาและ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากหมาก ช่วยกันตัด กอไผ่ริมถนนที่ลื่นไหลจากไหล่ถนนไหลลงมาขวางเส้นทางสัญจรภายในหมู่บ้าน หมู่ ๗ บ้านเขาหลัก ซอยห้วยทรายขาว ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเปิดเส้นทางสัญจรให้กับชาวบ้านขณะเข้าสำรวจความเสียหายจากเหตุน้ำป่าไหลหลากจากภูเขาหลัก เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมา ทำให้ต้นไม้ไหล่ทางในจุดนี้ได้ทรุดลงมาพร้อมดินที่ชุ่มน้ำ รถยนต์ไม่สามารถสัญจรได้ ใช้ได้เพียงรถจักรยานยนต์ ซึ่งกำลังพลทหารจาก ศบภ.กองบิน ๗ ได้ช่วยกันนำต้นไม้ออก ก่อนจะเกลี่ยดินลงข้างทางให้ประชาชนสัญจรได้ตามปกติ เมื่อ ๔ ธ้นวาคม ๒๕๖๐ 

pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1