พิมพ์
ฮิต: 3241

นาวาอากาศเอก อนุรักษ์ รมณารักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ ให้การต้อนรับ Lt Col Oliver Aust Chief of the Flight Instructor และคณะจากกระทรวงกลาโหมแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในโอกาสที่เดินทางมาประชุม สัมมนา และดูงานที่กองบิน ๗ ตามโครงการความร่วมมือทวิภาคีระหว่าง กระทรวงกลาโหม และกระทรวงกลาโหมแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ณ ห้องประชุมกองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1