นาวาอากาศเอก เอกศักดิ์ เทภาสิต ผู้บังคับการ กองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการดุริยางค์ ประจำปี ๖๑ โดยมี นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน รองผู้บังคับการ กองบิน ๗ ให้การต้อนรับ ณ วงโยธวาทิต ที่ ๖ แผนกโยธวาทิต กองดนตรี กองดุริยางค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน (หน่วยสมทบ กองบิน ๗) เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1