พิมพ์
ฮิต: 11842

นาวาอากาศเอก อนุรักษ์ รมณารักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักบินฝูงบิน ๗๐๒ ที่สำเร็จการฝึกบินพร้อมรบ กับ บ.ค.๑/บ.ล.๑๗/บ.ตล.๑๗ จำนวน ๔ คน ณ ลานจอดอากาศยานฝูงบิน ๗๐๒ เมื่อ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1