นาวาอากาศเอก ณัฏฐวุธ ดวงสูงเนิน รองผู้บังคับการ กองบิน ๗ เป็นประธานพิธี จัดกิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๑ พร้อมคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน ร่วมตักบาตร ณ โรงเรียนอนุบาลกองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐

pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1