นาวาอากาศเอก ปรัชญา ทิพยรัตน์ เสนาธิการกองบิน ๗ เป็นประธานเปิดจุดบริการประชาชน ๗ วันแห่งความปลอดภัย ภายใต้โครงการ “เติมความสุขให้คนไทย จากใจทหารอากาศ ๒๕๖๑” เนื่องในโอกาสวันหยุดยาวช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๑ โดยบริการเครื่องดื่ม ผ้าเย็น การปฐมพยาบาล และตรวจเช็คเครื่องรถยนต์ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ โดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง ข้าราชการและชมรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ กองบิน ๗ ร่วมในพิธี ณ บริเวณสถานีบริการเชื้อเพลิงสวัสดิการกองบิน ๗ เมื่อ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐

pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1