นาวาอากาศเอก ปรัชญา ทิพยรัตน์ เสนาธิการกองบิน ๗ พร้อมด้วยข้าราชการและประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีทุกหมู่เหล่า  ทั้งชายและหญิง นำโดยนายวิชวุทย์  จินโต  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  พร้อมใจนุ่งขาวห่มขาว  ร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรม  เจริญจิตภาวนา  และสวดมนต์ข้ามปีเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑  โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งคณะสงฆ์  หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จัดขึ้น ณ บริเวณศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานี   เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า  ร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ด้วยกิจกรรมที่เป็นมงคล  แทนการละเล่นหรือกิจกรรมรื่นเริงอย่างอื่น  โดยร่วมกันสมาทานศีล  สวดมนต์  และเจริญจิตภาวนาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  ร่วมกันลด ละ เลิก  อบายมุขทั้งปวง  เป็นการทำบุญใหญ่ให้กับชีวิตทั้งทางกาย วาจา ใจ  เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ครอบครัว สังคม และต้อนรับปีใหม่ด้วยชีวิตที่ดีงาม  ณ ศาลหลักเมืองสุราษฎร์ธานี เมื่อ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1