พิมพ์
ฮิต: 1885

 

นาย วิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ ๘๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โอกาสนี้ นาวาอากาศโท ปรัชญา ทิพยรัตน์ เสนาธิการกองบิน ๗ ร่วมป็นเกียรติในพิธี ณ วัดธรรมบูชา พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

 

pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1