นาวาอากาศเอก อนุรักษ์ รมณารักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ การฝึกภาคสนาม ของทหารกองประจำการรุ่นปี ๒๕๖๐ ผลัดที่ ๑ จากกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๗ ณ พื้นที่การฝึกของกองทัพอากาศ ภูเขาหญ้า ตำบลหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง เมื่อ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1