นาวาอากาศเอก Albert H. Fitts ผู้ช่วยทูตทหารอากาศ สหรัฐ/กรุงเทพฯและคณะ เดินทางมาเยี่ยมคำนับ นาวาอากาศเอก อนุรักษ์ รมณารักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ และ ชมกิจการของกองบิน ๗ โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน รองผู้บังคับการกองบิน ๗ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๗ ให้การต้อนรับและรับฟังบรรยายสรุป ณ ห้องประชุมกองบิน ๗ เมื่อ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

 

pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1