พิมพ์
ฮิต: 1909

นาวาอากาศโท ปรัชญา ทิพยรัตน์ เสนาธิการกองบิน ๗ เป็นผู้แทนผู้บังคับการ กองบิน ๗ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ และครอบครัว กองบิน ๗ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ Big Cleaning Day เพื่อเตรียมความพร้อมในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ บริเวณพระเมรุมาศจำลองวัดสถลธรรมาราม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐

pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1pic1 pic1