นาย จเร ขวัญเกิด นายอำเภอพุนพิน เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา เนื่องใน “วันปิยมหาราช”เพื่อเป็นการร่วมแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โอกาสนี้ นาวาอากาศโท ศิลชัย ผิวแย้ม ผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๗ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด กองบิน ๗ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี และมอบทุนการศึกษาเด็กดีวันปิยมหาราช ณ บริเวณลานบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ หน้าที่ว่าการอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐

 

pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1