นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาเนื่องใน “วันปิยมหาราช” ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการร่วมแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าหัวอยู่ โอกาสนี้ นาวาอากาศเอก ณัฏฐวุธ ดวงสูงเนิน รองผู้บังคับการกองบิน ๗ พร้อมด้วยข้าราชการ กองบิน ๗ เข้าร่วมพิธีฯ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าหัวอยู่ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1