นาวาอากาศเอก อนุรักษ์ รมณารักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ ให้เกียรติเป็นประธานในการประกอบพิธีปลูกและประดับดอกดาวเรืองเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี รองผู้บังคับการ กองบิน ๗ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กองบิน ๗ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ กองบิน ๗ เข้าร่วมในพิธี ณ บริเวณประตูด้านหน้า กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1