พิมพ์
ฮิต: 3872

นาวาอากาศเอก อนุรักษ์ รมณารักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ และเภสัชกรหญิง พรรณวิภา รมณารักษ์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๗ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สมชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๗ และครอบครัว กองบิน ๗ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่ออนุเคราะห์พระภิกษุสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาตลอด ๓ เดือน และบำรุงพระพุทธศาสนา ณ วัดเกษมบำรุง ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1

pic1