ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดให้ นาย วิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ตามโครงการ “หนึ่งใจ...ช่วยเหลือผู้ประสบภัย” โดยมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ร่วมกับ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถ้มป์ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าดำเนินการให้ความช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนที่ประสบทุกข์ภัยต่างๆ โดยมี นาวาอากาศโท ปรัชญา ทิพยรัตน์ เสนาธิการกองบิน ๗ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีและมอบสิ่งของพระราชทานด้วย ณ ศาลาประภาภิรมย์ เขื่อนรัชชประภา อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1