นาวาอากาศเอก อนุรักษ์ รมณารักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ รับการเยี่ยมคารวะแสดงความยินดี จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องรับรองผู้บังคับการกองบิน ๗ เมื่อ ๔ – ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1 pic1